top of page

ברוכים הבאים לאתר תנועת הנוער הלאומי-בית"ר!

תנועת הנוער הלאומי בית"ר הינה תנועת נוער ציונית חברתית. התנועה מחנכת את חבריה על פי משנתו החברתית של זאב ז'בוטינסקי:

פיתוח מנהיגות צעירה, אהבת הארץ, קליטת עלייה, אינטגרציה, 5 המ"מים, רוח ההדר ורוח התגר.

תנועת הנוער הלאומי-בית"ר
תנועת הנוער הלאומי-בית"ר
תנועת הנוער הלאומי-בית"ר
תנועת הנוער הלאומי-בית"ר
תנועת הנוער הלאומי-בית"ר
תנועת הנוער הלאומי-בית"ר
תנועת הנוער הלאומי-בית"ר
תנועת הנוער הלאומי-בית"ר
תנועת הנוער הלאומי-בית"ר
תנועת הנוער הלאומי-בית"ר
תנועת הנוער הלאומי-בית"ר
תנועת הנוער הלאומי-בית"ר
תנועת הנוער הלאומי-בית"ר
תנועת הנוער הלאומי-בית"ר
תנועת הנוער הלאומי-בית"ר
תנועת הנוער הלאומי-בית"ר
תנועת הנוער הלאומי-בית"ר
תנועת הנוער הלאומי-בית"ר
צפו בוידאו על תנועת הנוער הלאומי-בית"ר
צפייה בכתבה אודות תנועת הנוער הלאומי-בית"ר
bottom of page