top of page

"גלגל המנוף בחיי הציבור... זהו הנוער" -זאב ז'בוטינסקי

 

.ההנהגה הצעירה הינה מוסד ארצי המייצג את מדריכי וחניכי הסיירת

 

ההנהגה הצעירה מורכבת מחניכי השכבה הבוגרת ומהמדריכים הצעירים ברחבי הארץ, הפועלים לקביעת מדיניות התנועה, פועלה ושליחותה בחברה הישראלית. חברות וחברי הנהגה צעירה פועלים רבות למען קידום פעילויות בתחומי החברה, קהילה, והפעילות התנועתית

 

בכל שנה משיקים חברי ההנהגה הצעירה פרויקטים ומיזמים חברתיים וקהילתיים, קוראים תגר על עוולות בחברה הישראלית ואף מובילים צוותי פיתוח וחזון בסניפיהם המורכבים מחניכים ומדריכים היוצרים שיח ודרכי ביצוע לכל נושא שבהם בחרו לעסוק

 
השנה הבחירות לראשות ההנהגה הצעירה יתקיימו במהלך מסע בראשית

 
bottom of page