top of page

תחום השדאות והמחנאות בתנועה מהווה חלק רציף בתפיסה החינוכית שלנו.

התחום מאפשר ליחיד ולקבוצה להתנסות במיומנויות ובתפקידים שאינו עוסק בהם ביומיום.

הרעיון העומד מאחורי פיתוח תחום זה, הוא למידה מתוך התנסות - פיזית, חשיבתית, אישית וקבוצתית, תוך רכישת מיומנויות חדשות ועיבוד התהליך הקבוצתי, להגביר ולפתח את הקשור לטבע ולסביבה.

 

ההתנסות מלמדת את החניך כישורי מנהיגות, עבודת צוות, אחראיות, עצמאות, יוזמה, אלתור, התמדה, שקדנות, עמידה על פרטים, פיתוח חשיבה יצירתית, בישולי שדה, התמצאות וניווט.התחום מעניק אפשרות טובה יותר להתמודד עם האתגרים שמזמינים החיים עבורם ובכך לומד החניך על מקומו, על יכולותיו ומגבלותיו.

המשתתפים מזמנים חווית חיים מעצימה שתעניק להם כוחות ויכולת התמודדות טובה יותר.

bottom of page