top of page
ניסים שלם, יו"ר התנועה
דבר היו"ר, ניסים שלם

חברים יקרים,

 

תנועת הנוער הלאומי הפועלת משנת 1934 על פי משנתו החברתית

והאידיאולוגית של ז'בוטינסקי, פועלת ויוצרת לשינוי חברתי בחברה הישראלית.

 

מדריכי וחניכי התנועה, יוצרים בעשייה חברתית המגוונת, עשייה ציונית החודרת ליסודות בניין הארץ מחזקת אותם ובונה מבנים נוספים של ערכים, כדוגמת הערבות ההדדית אשר מעצבת את דמות החניך ולאחר מכן את בוגר התנועה אשר משתמש ביכולות שקיבל בתנועה לעיצוב דמותו ולדמות החברה סביבו. 


חניכי הנוער הלאומי אשר נטועים בלב העשייה החברתית האזרחית והצבאית תורמים בעשייתם תרומה חשובה לביסוס החוויה הישראלית אשר ממשיכה להמציא את עצמה מחדש שוב ושוב.
 

בברכת חד- נס. 

ניסים שלם

יו"ר התנועה

פעילות בתנועה ובמת"ן לאורך השנים:

 

1995-1998  - כיהן כמנכ"ל התנועה ולאחר מכן מונה ליו"ר תנועת הנוער הלאומי

1998-2000 - יו"ר מועצת תנועות הנוער

2004 - יו"ר קשרי חוץ במועצת תנועות הנוער

2004 - חבר אסיפה כללית קופ"ח לאומית

2007 - גזבר מועצת תנועות הנוער

2010 - מזכיר "ערים בלילה" – עמותה לשבויי צה"ל

2010 -  דירקטור בוועד החינוך- מועצה מייעצת לשר החינוך

 

לימודים:

2009-2012 לימודי חברה וממשל – מכללת בית ברל

bottom of page