top of page
פרק משימה.jpg

נח"ל- חזרה לפרק משימה... לאחר שנים...

 

בעבר, בוגרי תנועה הקימו במסגרת תנועת הנוער הלאומי גרעיני נח"ל והיאחזויות שהפכו לימים ליישובים גנים, כדים וחומש. עם השנים הופסק מפעל שנת השירות ואיתו גרעיני הנח"ל. בשנים האחרונות התנועה מחדשת את מחלקת ההגשמה לתפארתה וזוכה להוביל את בוגרי שנת השרות לשרות צבאי משמעותי בגרעין נח"ל.
 
בוגרי שנת שירות מתגייסים כקבוצה לנח"ל ויוצרים "גרעין" - מסגרת שיתופית היוצאת מתנועת הנוער, במסגרתה בני ובנות הגרעין משרתים בצבא בתפקידים שונים, לרבות לוחמה.
השירות הצבאי בגרעין הנח"ל בנוי כך שבמשך שנה ושמונה חודשים בני הגרעין משרתים בתפקידים שונים, ולאחר מכן חוזרים לגור יחד כקבוצה ועוסקים בעשייה חינוכית וחברית.

bottom of page