top of page
לוגו חלוץ.png

בחר שנת הדרכה

כפתורים.png
לוגו סיירת עדבית-01.png

בשנים האחרונות הובילה הנוער הלאומי-בית"ר מהפיכה בתחום ההדרכה התנועתי. התנועה חרטה על דגלה להוביל לשינוי בחברה הישראלית תוך מתן הכלים, הליווי וההדרכה לבני הנוער על מנת שיהיו כ"גלגל המנוף" שיוביל את התהליכים ויעצבו את התנועה והחברה על פי דרכם.

 

מחלקת ההדרכה של התנועה, מאמינה כי הוראה אינה מילוי מיכל, אלא הבערת שלהבת וכי בכל אחד מחניכנו ומדרכנו, מצויה שלהבת זו ואילו תפקידנו הוא הצתת השלהבת ושמירתה.

 

מחלקת ההדרכה התנועתית אחראית על כלל המערכים החינוכיים המתקיימים בתנועה. המחלקה אחראית על כתיבתם והפקתם של ספרי ההדרכה, הכשרת המדריכים בקורסי ההדרכה, סמינרים ופרויקטים חינוכיים שונים. המחלקה מלווה את החניכים מתחילת דרכם בתנועה כשכבה צעירה הנחשפת לעולם תנועות הנוער דרך מעבר לעולם שכבת הביניים והקשיים שבגיל ההתבגרות והובלתם לנערים ונערות מובילים וערכיים ופועלת לאור ערכים ייחודיים מתוך מגמה להעצים את החניך כפרט וכחבר בקבוצה, תוך דגש על היות התנועה מסגרת של נוער מנהיג נוער המובילים לשינוי.

 

במהלך השנים האחרונות הפיקה התנועה ספרים וחומרי עזר רבים לפי חגים, פרויקטים וצו השעה.
עובתה מחלקת ההדרכה התנועתית המציעה מגוון תכני הדרכה, משחקים, מתודות, בנושאי הליבה המאפיינים את תנועת הנוער, כדוגמת: גיבוש, זהות עצמית, קבלת השונה בחברה, מעורבות חברתית, פיתוח מנהיגות צעירה, מוסר בחברה.

כל זאת לצד ניצול ההתפתחות הטכנולוגית וההבנה כי בני הנוער כיום חשופים למידע מידי ונרחב אותו אנו מנצלים כדי לרתום אותם לפעולות ולהרחיב את הידע שלהם. כל זאת לצד ערכים עליהם גדלנו והתחנכנו בתנועה והם נר לרגלינו בבואנו להנחיל להם סימני דרך לחיים בכלל ולהדרכה בפרט:

 • אהבת הארץ והכרתה

 • פיתוח ערכי חברות ורעות

 • שמירה על איכות הסביבה

 • גיוס ושירות משמעותי בצה"ל.

 

לאחר דיונים רבים בנושא, בשנת 2013 נערכו ונכתבו שנים עשר ערכי היסוד התנועתיים המתווים את המדיניות לבניית התוכניות השנתיות של התנועה הבאים ליידי ביטוי להלן:

             

 • ערבות הדדית - סולידריות חברתית, תרומה לקהילה, איכות הסביבה, אדישות, חברות.

 • האדם הוא המלך - נאה דורש נאה מקיים, דימוי עצמי (כיצד אני רואה את עצמי כמלך).

 • תרבות נוער - מיניות, סמים, אלכוהול, סיגריות, בטיחות בדרכים, ניהול זמנים.

 • כבוד האדם וקבלת השונה - גזענות, האחר הוא אני, כוחה של מילה, מעמד האישה, זכויות הילד.

 • מנהיגות פיתוח מנהיגות צעירה, מנהיגי ישראל, דימוי עצמי, נוער מוביל נוער.

 • אהבת הארץ - טיולים, מלחמות ישראל, יהדות, הכרת הארץ, ציונות, החי והצומח.

 • יהדות - קבלת השונה, דתות, זרמים, יהדות, שנת מצווה, חגים.

 • דמוקרטיה - הנהגה צעירה, בחירות, כוחה של קבוצה, רוב מול יחיד, משטר, זכויות, חופש הביטוי.

 • חמשת המ"מים - מזון - מורה - מעון - מלבוש - מרפא

 • הדר ותגר - "אל תסתכל בקנקנן אלא במה שיש בתוכו", תגר אל מול עוולות, כללי יסוד בהתנהגות בסיסית,  חלוציות/חדשנות, פתרון קונפליקטים.

 • הגנה על המולדת - שנת שירות, גיוס משמעותי לצה"ל, גרעין נחל, צה"ל ומורשתו, ערכי צה"ל, מוטיבציה, תפקידים בצבא.

 • העצמה אישית - שאיפה למצוינות, תחושה שאני יכול לעשות הכל, נקיטת יוזמה, עצמאות.

bottom of page